tekjemarket.com
Eltmesi mugt
TP-Link Wi-Fi signal güýçlendiriji TL-WA850RE 300mbps
Brend: TP-Link
404.80 TMT
Materialy Plastmass
1. Reňk Ak
  • Simsiz toruňyzy güýçlendiriň.  Wi-Fi-dan ýadadyňyzmy?  TP-LINK aralygy giňeldiji, marşrutizatoryňyza simsiz birikýär, signalyny özbaşdak edip bilmeýän ýerlerine güýçlendirýär we giňeldýär.  Şeýle hem, enjam öýüňizde ýa-da ofisiňizde ygtybarly Wi-Fi gurşawyny üpjün etmek üçin signal päsgelçiligini azaldýar.
  •  Ansat gurnama we çeýe ýerleşdirme.  Toruňyza aňsatlyk bilen birikmek üçin marşrutizatoryňyzdaky WPS düwmesini we 850RE-de Range Extender düwmesini basyň.  Bar bolan marşrutizator bilen birikdirilenden soň, giňeldijini täzeden sazlamagyň zerurlygy bolmazdan, TL-WA850RE-ni iň oňat signal hili we öýüňizde gurşap almak üçin täzeden birikdirip bilersiňiz.
  •  Ethernet köprüsi.  TL-WA850RE-iň ýeke-täk Ethernet porty, “Extender” -e “Blu-ray” pleýerleri, oýun konsollary, DVR we internet telewizorlary ýaly simli enjamlary birikdirmek üçin simsiz adapter hökmünde işlemäge mümkinçilik berýär.  Şol bir wagtyň özünde, enjam simsiz ulgamy hem paýlaşyp biler.
  •  Akylly signal görkezijisi çyrasy.  5 signal çyrasy, TL-WA850RE bar bolan marşrutizatordan alýan signalyň berkligini görkezýär, bu aralyk giňeldijisini ýerleşdirmek üçin dogry ýer tapmaga kömek edip biler.
  •  Ansat ulanmak üçin “Tether” programmasy.  Dürli aýratynlyklara aňsatlyk bilen girmek we dolandyrmak üçin islendik ykjam enjamy ulanyň, şol sanda gijeki rahat ukydan lezzet almaga mümkinçilik berýän “LED Control” funksiýasynyň Gijeki rejesi.